hawaiian characters
  
link to mobile version of the site link to ulukau site link to change interface language link to view ulukau help page link to view dictionary help page insert glottal stop insert hawaiian u insert hawaiian o insert hawaiian i insert hawaiian e insert hawaiian a
[Hawaiian Dictionary(Hwn to Eng)]
kauna.ʻoa

n.

1. A native dodder (Cuscuta sandwichiana), belonging to the morning-glory family, a leafless, parasitic vine, growing densely on other plants. The numerous, slender, orange stems are used for orange leis to represent the island of Lā-naʻi, as designated by the Territorial legislature in 1923. Hihi kaunaʻoa, hihi Mānā, aloha wale ia lāʻau kumu ʻole (saying), tangled parasite vine, tangled Mānā, pity for this vine without a trunk [of parasites or helpless folk]. (Neal 710–1.)

2. A mollusk (Vermetidae). Also kaunoʻa. In adult stage it becomes solidly fixed to rocks; cuts resulting from stepping on it are considered deadly poisonous by Hawaiians. The mollusk was believed somehow related to the dodder. Also kio, unaʻoa.

3. A coarse, tough seaweed (Galaxaura rugosa), calcified and inedible, resembling kaunaʻoa 1 in being yellow to gold in color.

Look up any word by double-clicking on it.
Ua hiki nō ke huli piha ma nā puke wehewehe ʻōlelo pākahi, mai kinohi a ka pau ʻana, ma ʻaneʻi.
Hawaiian Dictionary (Ka puke wehewehe a Pukui/Elbert) Kuleana kope © 2003 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
Māmaka Kaiao Kuleana kope © na ka ʻAha Pūnana Leo a me ka Hale Kuamoʻo,
Place Names of Hawaiʻi (Pukui/Elbert/Mookini) Kuleana kope © 1974, 2004 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
a me ka Hawaiʻi Place Names (John R.K. Clark) Kuleana kope © 2002, 2004 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
nona wale nō ke kuleana o ia huahana.
ʻEnehana | Hōʻike hou